Kayseri Şehir Efsanesi

Kayseri Şehir Efsanesi içeriğini okuyabilir, Kayseri.com Sizin Kayseri kategorisinde yer alan Kayseri Şehir Efsanesi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Kayseri Şehir Efsanesi

Er ile Cis Efsanesi (Erciyes’in Adı)

Ercişler Kabilesiyle beyleri burda yaşardı. Bey’in güzel kızı Cis’in namı dillere destandı. Bir yiğit yöreye gelmiş, Cis’i görüp beğenmişti. Cis’de bu yiğidi görmüş, can evinden vurulmuştu. Yiğit Cis’i babasından istemeye karar vermiş. Ulu Alplere giderek Cis’i, beyden istetmiştir. Bey, yiğidi şöyle süzmüş önüne bir şart koşmuştu. “Karşı dağın tepesinde alev kusan bir ejder var. O ejderi öldürüp gel! Kızım Cis’de senin olsun” demiştir. Yiğit bunun üzerine Cis’in yanına giderek ona gelinliği vermiş. “Sen hazır ol ben ejderi kesip geleceğim” demiş. Cis, onun önüne geçip, vazgeçmesini istemiş. “Ordular baş edememiş sen nasıl edersin?” demişler “Dağ çok sapa, Ejder büyük gel bu işten vazgeç “demiş. Yiğit, verdiği söz ile sevdasından vazgeçmemiş. “Yol sapa, ejder büyükse sevdam daha büyük” demiş. “Ejder beni öldürürse bir kere yanar, ölürüm. Yoldan dönmek, sensiz kalmak; bana binlerce kez ölüm.” Diyerek Cis’e aldığı beyaz gelinliği vermiş. “Kısmetse döner gelirim giy bu gelinliği” demiş. Yiğit, silahlar kuşanıp dağ başına revan olmuş. Cis ise peşinden gidip, yoldan çevirmek istemiş. Yiğit, yolundan dönmeyip ejderin yanına varmış. Ejder, alevler püskürtüp Yiğit’i yakmak istemiş. Alevler Cis’i sarınca Yiğit üstüne kapanıp onu korumak istemiş. İkisi birden tutuşup yanıp yakılıp kül olmuş. Cis’in beyaz gelinliği dağın başına yayılmış. Erciyes o günden sonra beyaz ve dumanlı kalmış.

Abdi Dede Söylencesi

Abdi dede dünyadan elini eteğini çekmiş tek başına yaşayan yaşlı bir kişidir. Tüm zamanını hücresinde Kur’an okuyarak geçirir. Çevresinde sevilip sayılmasını çekemeyen yedi kişi “Şeriattan taş kopardı” (Şeriata aykırı davranışta bulundu) diye onu taşa tutar,daha sonrada kadı önüne çıkartırlar. Kadı da dedeyi çekemeyenlerdendir. Asılmasını buyurur. Müftünün onayıyla Dede’yi Arastabaşı’na götürüp asarlar. Hücresinde kalan eşyasını almak için döndüklerinde Abdi Dedeyi Kur’an okurken görürler.”Darağacından kurtulmuş diye Abdi Dede’yi yaka paça yine kadıya getirirler. Oradan Arastabaşı’na varırlar ki ne görsünler, Dede asılı duruyor. Yanlarında götürdükleri Dede darağacındaki cansız bedene “Sana selam olsun ey Hak’ın kulu diye yanıtlar adamlar olanlara cevap veremezler, ikinci Dede yi de asar ve malına el koymak için hücreye dönerler Bu kez de Abdi Dede’yi Kur’an okurken bulurlar. Yeniden darağacına götürürler dede cesetlere: “Size selam olsun ey Peygamber’in ümmeti iki Abdi” diye seslenir. Cesetler: “Ve aleykümselam Ya Hu” diye yanıtlar. Adamlar aman vermeyip üçüncü Dedeyi de asarlar. Durumu öğrenen Kayserililer ayaklanarak dede’nin asılmasına karar veren kadı’yı, müftüyü ve yedi adamı öldürürler. Üç Abdi’yi darağacından indirirler, yıkayıp üçünü bir araya gömerler.

Hacı İbrahim Devletli Söylencesi

Havatan köyü’nde İbrahim adlı bir çoban yaşamaktadır. Günün birinde çobanın beyi, hacca gider, bey hacda iken hanımı güveç pişirir.güveci tek başına yemek içine sinmez.bunu anlayan İbrahim güveci alır, Kabe’yi tavaf etmekte olan Bey’e buğusu üstündeyken yetiştirir, döner. Bey Hac dönüşü İbrahim’i sürünün başında uyurken bulur.Koyunlar dağın eteğindeki ırmağa girmiştir. Çok kızar İbrahim’i tekmeleyerek uyandırır. Çoban ırmağın üzerinden yürüyerek koyunları sudan çıkarır, kaşla göz arasında sürüyü toplar. Bey onun ermiş olduğunu anlar. İbrahim Bey’in hizmetinden ayrılır. Yalnız yaşamaya başlar. Yöre halkının sevgisini saygısını kazanır.

Kayseri Şehir Efsanesi içeriği, 06 Şubat 2019 tarihinde Kayseri.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha