Kayseri Kültepe

Kayseri Kültepe içeriğini okuyabilir, Kayseri.com Gez & Gör kategorisinde yer alan Kayseri Kültepe yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Kayseri Kültepe

Kayseri ilimizde olan önemli tarihi noktalardan bir tanesi, Kültepe'dir. Eski adı Kaniş yada Neşa olarak anılan Kültepe, bereketli bir ovanın ortasında yer almaktadır.

Doğal yolların kesişim noktası olan bölge, hem doğanın sağladığı avantaj hem de ticaret yolu olması nedeniyle önemini arttırmıştır.Kayseri merkeze 24 km uzaklıktadır. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkân ve atölyelerin kalıntıları görülmektedir.

Kültepe Tabletleri ;

Kültepe, Anadolu’daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla ön plana çıkmıştır. Asur çivi yazısı tabletlerde, dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri vardır. Söz konusu tabletler 2015 yılında Unesco Dünya Belleği listesine alınmıştır. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürmüştür. Kültepe, dünya müzelerine ve eski eser pazarlarına dağılan ve Kapadokya tabletleri olarak tanımlanan çivi yazılı belgelerin ilk ortaya çıktığı 1871 yılından beri bilinmektedir. 1925’te Kültepe’nin önemli bölümlerinden biri olan karum keşfedilmiştir. 1948 yılından beri Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgede kazılar yapılmaktadır. Kültepe’de Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulgular gün yüzüne çıkarılmıştır. Çıkarılan bu eserler Kayseri Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Kayseri Kültepe içeriği, 30 Ocak 2019 tarihinde Kayseri.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha