Kayseri 'Köşk Medresesi'

Kayseri 'Köşk Medresesi' içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Gez & Gör kategorisinde yer alan Kayseri 'Köşk Medresesi' yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Kayseri 'Köşk Medresesi'

Köşk Medrese, Eratna Beyliği'nin kurucusu Aleaddin Eratna tarafından eşi Melike Suli Paşa Hatun (Doğa Hatun, Anadolu'nun ilk kadın valisi) adına 1339 (Hicri 740) yılında inşa edilmiştir.

Kayseri şehir merkezindeki Gültepe Mahallesi'nin Köşk Dağı mevkiindedir. Medresenin avlusunun ortasında bir türbe bulunmaktadır. Bu türbede Aleaddin Eratna'nın yanısıra eşi Suli Paşa Hatun ve oğulları Giyaseddin Mehmed ve onun oğlu Aleaddin Ali'nin mezarları bulunmaktadır. Yapı günümüzde medrese olarak bilinmekle beraber, tarihi kaynaklarda ilk inşa amacının tekke olduğu yazmaktadır. Halil Edhem, "Kayseri Şehri" adlı eserinde medresenin Şer'i Mahkeme Sicilleri'nde göre Aleaddin Eratna tarafından Şeyh Evhadüddîn Kirmânî sufilerine (tasavvuf ehline) ait tekke olmak üzere kurulmuş olduğunu yazmaktadır. Aynı şekilde Mehmet Çayırdağ’ın incelemelerinde, bu yapı ile ilgili olarak Şeyh Kasım’ın 1657 tarihinde elindeki vakfiyesini kanıt göstererek Köşk Medresesi’nin tekke (hankah) olduğu için medrese olarak kullanılmasına itiraz ettiğini ve müracaatının kabul gördüğünü yazmaktadır.   Köşk Medrese, günümüzde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ''Aş evi'' olarak kullanılmaktadır. Köşk Medrese, 30X36 metre boyutlarında ve dikdörtgen planlıdır. Medresenin kuzeyde bulunan tonozla örtülü girişinin iki yanında, sivri tonoz kemerle örtülü ve ikişer katlı dört oda bulunmaktadır. Üst kattaki odalara merdivenle çıkılmaktadır. Avlunun dört bir yanı revak ile çevrilidir. Her uzun cephede üç kemer ve revakın dört köşesinde 45 derece açılı eşit dörder kemer vardır. Kemerlerin yüksekliği 7 metre, genişlikleri ise 4 metredir. Üstleri tonozlarla örtülü, önleri açık 15 ayrı oda bulunmaktadır. Kayseri Köşk Medrese Avlunun ortasında bulunan türbe üzerinde bir kitabe bulunmamaktadır. Halil Edhem Bey, “Kayseri Şehri” adlı kitabında Kayseri mutasarrıfı tarafından türbenin ve lahitlerin kendi ikametgahında havuz yaptırmak için söküldüğünü ancak Ahmet Nazif Efendi’nin bu kitabeleri sökülmeden önce kopya ettiğini ve kendisinin de Ahmet Nazif Efendi’den bu kopyaları aldığını ifade etmektedir. Revaklarda ve avlunun ortasında bulunan türbede taşçı işaretleri bulunmaktadır. (Taş ustalarının kendi yonttukları kesme taş bloklar üzerine kazıdıkları küçük işaret ya da simgelere "taşçı işareti" denilir. Erken Dönem Anadolu-Türk mimarisinde sık rastlanan ancak Osmanlı yapılarında pek görülmeyen taşçı işaretleri, o yapının taş işçiliğini yapan ustanın "imzası" niteliğindedir. Her taş ustasının kendisine ya da ailesine ait özgün bir işareti olduğu bilinmektedir.)

Kayseri 'Köşk Medresesi' içeriği, 04 Şubat 2019 tarihinde Kayseri.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha